Förskolan Hantverkaren består av två avdelningar med barn i åldern 1-3 och 3-5 år.


Sidor

fredag 29 september 2017

måndag 25 september 2017

Vi finns på Instagram!

Vi finns numera också på Instagram! Där är vi lite mer aktiva, vi försöker lägga in nästan varje dag vad vi håller på med här på förskolan. 

@hantverkarensforskola är vårt användarnamn.


Skapande och utforskande av känsel.

Nu är höstterminen i full gång!

Elefantens barn är nyfikna och intresserade av allt vi presenterar för dem!

De tycker mycket om att utforska olika material med händerna!

T.ex ris. De undersöker med alla sinnen. Öser, häller, mäter, känner, lyssnar på ljudet m.m.

Barnen fick testa att göra Oobleck, alltså blanda potatismjöl och vatten. Det blir fast form när man rör det och flytande när man inte rör. Mycket fascinerande för både barn och vuxna!


Vattenkulor. Jättesmå först, sen la vi dem i vatten, och efter helgen var de stora!


"Rosa fluff". Både läskigt och härligt att känna på!


Vår egengjorda play doh är alltid populär bland barnen, vi får göra ny nästan varje vecka.
Vi utforskar ljus.


Vi har gått till Oxelbergsparken några gånger, vilket nästan är som skogen för barnen. Där plockade vi med oss naturmaterial hem, som sen fick bli till ett hängande höstkonstverk. Det hänger över matbordet och barnen pratar om det när vi äter.Skapande är alltid populärt, speciellt flaskfärgen.


fredag 25 augusti 2017

Nu börjar höstterminen !


Bra samarbete ute i regnet. Hur mycket vatten ryms i hinken? Vart tar vattnet vägen genom sanden?


Även inomhus undersöker vi vattnet och dess rörelse.


torsdag 8 juni 2017

Sveriges nationaldagTisdagen den 6/6 var det Sveriges nationaldag. På samlingen kom frågor upp som hur många år Sverige fyllde, hur flaggan ser ut och barnen fick även berätta vad/om de hade firat nationaldagen. 
Sedan sökte vi på nätet tillsammans och fick reda på att sverige är 494 år gammalt och de fick även se en bild på sveriges flagga som de sedan fick avbilda med hjälp av tuschpennor eller vattenfärg. 

måndag 29 maj 2017

Stafflimålning utomhus

Förra veckan var det riktigt fint väder så vi var mestandels utomhus. Barnen fick måla med vattenfärg på staffli och genom att flytta ut ateljén till en annan miljö kan det stimulera och utveckla barns kreaktivitet och skapande.

onsdag 24 maj 2017

systematiskt kvalitetsarbete

systematiskt kvalitetsarbete

systematiskt kvalitetsarbete på enheten Hatten, Hantverkaren och Tuppens förskolor.
här visar vi hur vi tar tillvara på vårdnadhavares enkätsvar och följer upp svaren.

 • Vårdnadshavares enkätsvar presenteras genom att anslås i förskolans entréer. Förskolan skriver en kvalitetsrapport som lämnas in till kommunen i slutet av läsåret. Alla förskolors kvalitetsrapporter sammanställs av strateger i en forskning och utvecklingsgrupp. Strategerna lämnar sammanställningen av nuläge, analys och utvecklingsområden till Norrköpings Kommuns politiker. Därefter formulerar politikerna nya mål och riktlinjer i en uppdragsplan för hela utbildningskontoret.

årshjul för personalen i förskolan

Kick off v 33 augusti
 • Presentation av enhetens utvecklingsområden och prioriterade mål
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Presentation och start av implementering av likabehandlingsplan
 • Planera Hur arbetslaget ska jobba med enhetens utvecklingsområde för att utveckla arbetssätt och metoder mot förskolans prioriterade mål (mall del 1 a)

Uppstartsveckor augusti – september

med inskolning och introduktionstid för alla med fokus att lära känna varandra, verksamheten, miljöer och material. 
 • Under perioden: Observera och dokumentera barns intressen, förmågor och behov. Vad ser vi barnen fångas av? Gemensamt fokus? På gång i gruppen / vad verkar hett? Ser vi något som smittar? Var nyfiken på barnens strategier och lärprocesser. Samla dokumentation, alster och barnens görande.


Reflektion halvdag / kompetensutveckling halvdag helgdag i mitten av höstterminen
 • Titta på dokumentationerna från introduktionstiden – planera för projektstart (mall del 1 b)
 • kompetensutveckling för hela enheten, med koppling till kommungemensam verksamhetsidé.

 • Veckoreflektion.
  Varje vecka, 2 timmar, reflektion med arbetslaget. Reflektera över dokumentation från verksamheten. Dokumentationen är motorn i projektet. Som stöd: individuella dokumentationer/ bilder och alster från barnens utveckling och lärande, dokumentation från projekt, läroplanslotus och lpfö 98/16 – utvärdera och planera utmaningar och aktiviteter. Kontinuerlig utvärdering och uppföljning av verksamheten.

Delutvärdering och kompetensutveckling: januari heldag 

Utgå från planering och genomförande av höstens verksamhet.
 • Arbetslagets nulägesbeskrivning av enhetens utvecklingsområden och prioriterade mål
  (mall 2 a)
 • Projektinriktat arbetssätt: Vad har vi berört under hösten? Vilka förmågor har utvecklats. Vilka områden ser vi behov av att erbjuda mer av i verksamheten. (läroplanslotus) och hur? (mall 2 b)
 • Kompetensutvecklingsdag halv


Utvärdering av läsåret heldag i juni
 • Utvärdera enhetens prioriterade mål – samt arbetslagets nulägesbeskrivning koppling till verksamhetsiden (mall del 3 a)
 • Utvärdera verksamheten – sätt att organisera arbetet/arbetssätt/pedagogroll (mall del 3 b)
 • Utvärdera Årshjul, gruppper, ansvarsuppgifter, mötesformer, kompetensutveckling – hela förskolan
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete – återkoppling medarbetarenkät och praktiskt arbeta fram styrkor och förbättringsområden.
 


Kompetenshöjande insatser / kopplade till verksamhetens utvecklingsområden 2017 – 2018

 • Hjärt och lungräddning
 • brandutbilning
 • SOL – språk och lärande uppsamlingsheat. vt – ht 2017
 • Inspirationsföreläsningar och workshops – pedagogisk dokumentation och projektinriktat arbetssätt kreativt centrum
 • Inspirationsföreläsningar matematikcentrum
 • Studiebesök – andra förskolors verksamheter
 • Barn som väcker funderingar – elevhälsan.
 • Workshops – inspiration – vi lär av varandra
   
 vid frågor om kvalitetsarbetet på våra förskolor så får ni så gärna höra av er till mig eller personalen Med vänlig hälsning Catherine Molander, förskolechef